Kivy ile Merhaba Dünya

Merhaba arkadaşlar aşağıda vereceğimiz kodda ekrana “Merhaba Dünya Burası Karesoft.com.tr” çıktısı verecektir. #-*-coding:utf-8-*- import kivy from kivy.app import App from kivy.uix.label import Label class Ilkuygulama(App): def build(self): return Label(text=’Merhaba Dünya…